O projekTE


  

      

Cieľom projektu Senior Ombudsman  je posilniť prevenciu a zlepšiť vymožiteľnosť práv slovenských dôchodcov.
 

                                    
   
Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S. O. S.) v Poprade rozšírila svoje služby o ochranu práv dôchodcov. V roku 2015 združenie realizovalo druhú etapu projektu s názvom Senior Ombudsman - celoslovenská sieť, čím nižšie uvedené hlavné aktivity doplnila o pobočku v Bratislave a pomoc psychologického konzultanta. Záverečnú správu k projektu nájdete tu - vecné vyhodnotenie projektu.

AKTIVITY PROJEKTU

- poradenská pomoc seniorom v rôznych oblastiach poskytovaná osobne, mailom ale aj prostredníctvom bezplatnej telefonickej linky 0800 222 2850800 222 285i na  v priestoroch Spoločnosti ochrany spotrebiteľov S.O.S. Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 439/16, 05801 Poprad i na Čulenovej 2572/5, 811 09 Bratislava. Mimo projektového obdobia je seniorom k dispozícii spoplatnený telefonický kontakt 052 / 286 1300,  0944 533 011 alebo email info@sospotrebitelov.sk

- seminárna činnosť - v spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku (JDS) organizujeme vzdelávacie semináre pre denné centrá seniorov,   ak by táto problematka zaujímala aj vašim členov či priateľov, kontaktujte nás

- publikačná činnosť, tvorba manuálov aj pre nevidiacich a nepočujúcich dôchodcov

                        Ako predchádzať dedičským sporom?
                        Ako sa orientovať na trhu s energiami?
                        Ako rozpoznať nekalé praktiky šmejdov?
                        Seniori v úlohe pacientov        
                        Na senioroch parazituje množstvo podvodníkov
                        Ako sa brániť v súdnom, rozhodcovskom a exekučnom konaní?
   
 - analytické štúdie, ktoré mapujú problémy seniorov
                        Slovenskí seniori na finančnom trhu.doc

S. O. S. Poprad bude hľadať zdroje, aby sa projekt Senior Ombudsman rozšíril aj do ďalších krajov na Slovensku.  „Seniori patria do sociálne znevýhodnenej skupiny obyvateľov. Okrem hmotnej núdze však trpia i právnou nevedomosťou a dešpektom, ktorému sa im dostáva často i od vlastných detí. 

Telefonické linky fungujú cez pracovné dni od 8.00 do 17.00 h a seniori sa na ne môžu obrátiť v prípade spotrebiteľských problémov, pri komunikácii s rôznymi štátnym, kontrolnými, či sociálnymi inštitúciami, ale aj keď potrebujú pomoc v oblasti zdravotnej starostlivosti. Jednoducho vždy, keďsi s niečim nevedia poradiť.

Výhodou je, že sa na Senior Ombudsmana môžu obrátiť v rámci preventívneho poradenstva i v ktoromkoľvek štádiu už existujúceho problému. Posilnením prevencie a lepšou vymožiteľnosťou práv dôchodcov neseriózne podnikateľské subjekty zneužívajúce zraniteľnosť dôchodcov postupne získavajú rešpekt, pretože vidia, že aj starčekov sa má kto zastať a obhájiť ich práva. Fáber.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2014 a LP/2015. 

Partneri

MZV SR MZV SR Jednota dochodcov na Slovensku